Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Конкурсна документація з визначення виконавця із надання послуг з вивезення побутових відходів на території Тернопільської міської територіальної громади

Конкурсна документація з визначення виконавця із надання послуг з вивезення побутових відходів на території

Тернопільської міської територіальної громади (додається)

 

Умови проведення конкурсу з визначення виконавця з надання послуг з вивезення побутових відходів на території Тернопільської міської територіальної громади

 

I. Загальні положення

1

2

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу                     

 

повне  найменування

 

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

місцезнаходження

 

Україна, м. Тернопіль,  вул. Листопадова, 5, поштовий індекс 46000. 

терміни, що використовуються  в конкурсній документації

Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні наведеному у Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070, Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року №1173, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» та цією конкурсною документацією. Підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим комітетом Тернопільської міської ради.

2. Підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування чи розпорядження місцевої державної адміністрації)

Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04 квітня 2018 року № 247 «Про проведення конкурсу із надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя»

3. Місце і час проведення конкурсу , прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів                   

 

місце і час проведення конкурсу

15 серпня  2019 року об 10-00 годині за київським часом

посадова особа  

замовника,   уповноважена    

здійснювати  зв'язок з  учасниками      

  - Соколовський Олег Іванович – начальник управління житлово - комунального господарства, благоустрою та екології, заступник голови конкурсної комісії, вул. Коперника,1 каб. 206,  м. Тернопіль, 46001, тел. (0352) 52-58-48;

 - Клімчук Микола Андрійович, головний спеціаліст відділу благоустрою та екології, секретар конкурсної комісії, вул. Коперника,1 каб. 309, м. Тернопіль, 46001, тел. (0352) 25-46-85.

 Електронна адреса: gkge@ukr.net.           

адреса за якою можна ознайомитись з умовами конкурсної документації та умовами проведення конкурсу

м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, кабінет №309, відділ благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології та на веб-сайтах: rada.te.ua, komun.te.ua, сторінках часопису «Нова Тернопільська газета»   

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у конкурсній документації організатор конкурсу керується переліком кваліфікаційних вимог, зазначених у пункті 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються Учасниками  конкурсу для підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним вимогам шляхом пред’явлення наступних документів:

1.- наявність матеріально-технічної бази (довідка про наявність основних засобів із окремим зазначенням будівель, споруд, складських приміщень, автотранспорту, машин та обладнання (власного чи орендованого),- за рекомендованою формою у Додатку №3 конкурсної документації;

2. - відомість про вартість надання послуг із вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, включно із великогабаритними відходами)

(за рекомендованою формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №4);

3. – наявність документально підтвердженого

досвіду роботи із надання послуг з вивезення побутових відходів, за рекомендованою формою у Додатку №5 конкурсної документації.

4. - довідка про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, за рекомендованою формою у Додатку №6 конкурсної документації.

5.- ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини (при наявності)

6. - довідка про відсутність або наявність    заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів (документ повинен бути дійсний на дату подання).

5.  Характеристика території,  де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

     Розміри і межі міста та перелік об'єктів утворення побутових    відходів, середня відстань до об'єктів поводження  з відходами та їх місцезнаходження. Межі  Тернопільської міської територіальної громади, де планується надавати послуги, з вивезення побутових відходів, визначає організатор конкурсу, наведені в додатку №7.

6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

       Наведені згідно додатку №8.

7. Характеристика, включаючи потужність та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування , утилізація, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо)

     Наведені згідно додатку №9

8.  Перелік документів, оригінали та (або) засвідчені в установленому порядку копії документів, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям.

8.1.  Заява та реєстр документів наданих у складі конкурсної пропозиції (за формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №10);

8.2.  Відомості про Учасника (за формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №11);

8.3.  Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4 – ОПП) – завірена належним чином;

8.4.  Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платника ПДВ чи єдиного податку (завірена належним чином);

8.5.  Копія (завірена належним чином) або оригінал витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чинний на дату розкриття, але не більш місячної давнини;

8.6.  Копія довідки (завірена належним чином) з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця – завірену належним чином копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду);

8.7.  Копія Статуту (завірена належним чином) (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту);

8.8.  Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (завірена належним чином) для фізичної особи-підприємця – завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності);

8.9.  Копія балансу (форма №1) або фінансового звіту учасника – суб'єкта малого підприємництва (форма №1-м) за останній звітний період 2017 рік (завірена належним чином);

8.10.  Копія звіту про фінансові результати (форма №2) або звіту про фінансові результати учасника – суб'єкта малого підприємництва (форма – №2-м) за останній звітний період 2017 рік (окрім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України) (завірена належним чином);

8.11. Оригінал або копія довідки ДПІ (завірена Учасником про відсутність (наявність) заборгованості за податками зобов’язаннями та по сплаті обов'язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) – окрім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.

8.12. Оригінал або копія довідки Пенсійного фонду України (завірена Учасником) про відсутність (наявність) заборгованості по сплаті зобов’язань та платежів до Пенсійного фонду України, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності)  - окрім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.

8.13. Документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання. Наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку, тощо ), за рекомендованою формою, згідно з додатком №3;

8.14. Документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів за  2017 рік.

8.15. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

8.16. Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належить спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника організації;

8.17. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

8.18. Довідки про проходження водіями медичного огляду;

8.19. Документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів, (копія завіреного в установленому порядку договору), додаток №5.

8.20. Документ, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

8.21. Довідка з управління Юстиції у відповідному регіоні про те, що учасник перебуває (не перебуває) у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство;

8.22. Інші документи, які подаються за бажанням Учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби, тощо) належного рівня якості.

У разі відсутності вищевказаних документів, Учасник зазначає їх перелік та причини їх ненадання в довільній формі на окремому листі.

Примітка:

Передбачені конкурсною документацією  умови проведення конкурсу є обов'язковими для конкурсної комісії та його Учасників. 

9. Вимоги до конкурсних пропозицій

9.1 Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу.

9.2. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

9.3. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

9.4. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

 

10. Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним критеріям

Наведені в додатку №1

11. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Особисто або поштою

11.1 місце подання конкурсних пропозицій

Україна, поштовий індекс: 46001,м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, кабінет 309, відділ благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР

11.2 кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час)

15 серпня  2019 року до 09-00 години за київським часом

11.3 місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій

Україна, поштовий індекс: 46001, м.Тернопіль, вул. Коперника, 1,  (1-ий поверх «Ресурсний центр підтримки ОСББ»)  15 серпня 2019 року о 10-00 годині за київським часом

12. Вимоги щодо подання конкурсних пропозицій

12.1 Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

На конверті  з конкурсною пропозицією повинно бути зазначено великими літерами «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ», маркування: «Не відкривати до 10-00- години 15 серпня  2019 року».

 12.2. Конверти з конкурсними пропозиціями , що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

12.3. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

12.4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію  або внести до неї зміни до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

12.5. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсною комісією у реєстрі отриманих пропозицій із визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів  на території  Тернопільської міської територіальної громади. Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

12.6. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та часі передбаченою конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

12.7. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також секретар конкурсної комісії оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

12.8. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

12.9. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

 - учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство (довідка з управління Юстиції у відповідному регіоні).

12.10. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав передбачених пунктом 12.9 цього Порядку;

12.11. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та може розпочати підготовчі роботи до оголошення нового конкурсу.

12.12. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав передбачених пунктом 12.9. цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. Критерії відповідних конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам наведено у Додатку 1.

12.13. Переможцем конкурсу визначається його Учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. Перевага надається тому Учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання побутових (твердих) відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання;

кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;

кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

12.14. Рішення про результати проведення конкурсу приймаються конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш, як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

12.15. Організатор конкурсу протягом не більш, як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить в дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на території міста та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надати такі послуги, але не менш як п’ять років. У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території міста, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

II. Укладання договору  

13. Порядок укладання договору

 13.1. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення, укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території  Тернопільської міської територіальної громади відповідно до типового договору, наведеного у додатку №2.

13.2. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Тернопільської міської територіальної громади  проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

13.3 Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством  порядку.