Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Повідомлення про проведення громадських слухань: «м. Тернопіль. Внесення змін до Генерального плану міста»

ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до передбаченої законодавством процедури розгляду пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «м.Тернопіль. Внесення змін до Генерального плану міста», згідно пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні» повідомляємо наступну інформацію.

Рішенням Тернопільської міської ради від 16.12.2011 р. №6/16/11 затверджено Програму оновлення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру на 2012-2015 роки. Мета цієї Програми полягає у приведенні містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, а також створенні інструменту підвищення ефективності управління розвитком міських територій. Рішенням Тернопільської міської ради від 27.01.2015р. №6/55/2 внесено зміни до Програми, якими прийнято рішення про розроблення у 2015 році містобудівних документацій «м.Тернопіль. Внесення змін до Генерального плану міста» та «м. Тернопіль. Коригування плану зонування території міста», виділення коштів на їх фінансування з міського бюджету, визначено розробника містобудівної документації, як це передбачено пунктом 6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Зазначена Програма з відповідними обґрунтуваннями щодо необхідності її прийняття та реалізації оприлюднена на офіційному сайті міської ради в розділі «Програми».

Інформацію щодо початку виконання проектно-вишукувальних робіт «м. Тернопіль. Внесення змін до Генерального плану міста» відповідно до укладеного договору між Тернопільською міською радою та Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя (м. Київ) розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради 04.03.2015р. в розділі «Новини» та в газеті «Тернопіль вечірній» №6 від 11.03.2015 року.

Проект містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення змін до генерального плану міста» розроблений інститутом «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя на підставі договору №543-01-2015 від 02.03.2015р., укладеного з Тернопільською міською радою, на основі затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 10.08.2010р. №5/37/11 «Генерального плану м. Тернопіль».

Внесення змін до Генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста, деталізації рішень діючого Генерального плану м. Тернополя та уточнення окремих його положень, пов’язаних з розміщенням житла і інших об’єктів містобудування, врахування розроблених містобудівних документацій, у тому числі генеральних планів суміжних населених пунктів (сіл Біла, Великі Гаї).

Крім того, відбулися зміни нормативно-законодавчої бази, пов’язані з прийняттям Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Державних будівельних норм ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

У процесі розробки проекту внесення змін до генерального плану міста розглянуті матеріали, які надали відповідні служби та організації міста, району та області згідно надісланих їм опитувальних листів.

Основні техніко-економічні показники, зміст містобудівної документації викладено в пояснюючій записці проекту містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення змін до Генерального плану міста».

Детально ознайомитися у відповідному порядку із проектом містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення змін до Генерального плану міста», графічними матеріалами, можна з 1000 год. до 1300 год., в робочі дні, в приміщенні управління містобудування, архітектури та кадастру міської ради за адресою вул. Коперника, 1, 2 поверх каб. 205, тел. 40-41-45.

Відповідна містобудівна документація також оприлюднена на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради: rada.te.ua в розділі «Генеральний план м. Тернополя».

Відповідальні особи за організацію розгляду пропозицій до проекту містобудівної документації від управління містобудування, архітектури та кадастру: Солоніна Марія Ярославівна – начальник відділу містобудівного планування, Костишин Олександр Васильович – начальник сектору містобудівного кадастру.

Обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів і правил пропозиції (зауваження) громадськості приймаються протягом місяця з 16.11.2015р. по 16.12.2015р. у письмовій формі в управлінні містобудування, архітектури та кадастру по вул. Коперника, 1 або надсилаються електронною поштою на адресу e-mail: arhtern@ukr.net із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. Отримані пропозиції (зауваження) будуть розглянуті та узагальнені робочою групою, створеною розпорядженням міського голови від 28.10.2015р. №315 «Про створення робочої групи» (з наступними змінами згідно розпорядження міського голови від 09.11.2015р. №327) для подальшого направлення їх для розгляду розробнику проекту містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення змін до Генерального плану міста».

Тернопільською міською радою буде продовжено проведення додаткових інформаційних заходів під час громадських слухань, про що буде інформовано через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради.

 

Пояснююча записка miskrada_download