Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Палац Кіно»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Палац кіно» Тернопільської міської ради

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Хоміцька Тетяна Ярославівна, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46001, м. Тернопіль, вул. І.Франка, 8

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Директор, головний бухгалтер, кіномеханік

понеділок-п’ятниця

вихідні: субота, неділя

Касир

середа - неділя

вихідні: понеділок, вівторок

Контактний номер телефону

(0352) 52 33 33 ; (0352) 25 44 43

Електронну пошту комунального підприємства

-

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

https://www.facebook.com/kinohvulya/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/disposers?

p_p_id=searchdistribportlet_WAR_

EdataPortletportlet&p_p_lifecycle=

0&p_p_state=normal&p_p_mode=

view&p_p_col_id=column-1&p_p_

col_count=1

ЄДРОПУ 02410191

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

-

цілі діяльності комунального підприємства

Цілі та види діяльності за КВЕД -2010

59.14 Демонстрація кінофільмів

90.02. Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

90.04 Функціювання театральних і концертних залів

Організація змістовного дозвілля й відпочинку для дітей та дорослих, задоволення  культурних запитів різних груп населення , показ творів національного кіномистецтва і кіно спадщини, поширення кіно традицій.

Організація ярмарків, аукціонів, фестивалів, концертів, виставок ,конкурсів

Впровадження нових форм кінопоказу.

Підприємство здійснює інші напрямки роботи, які передбачені законодавством України і не суперечить статутним завданням.

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

https://spending.gov.ua/group/guest/cabinet

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

-

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

завантажити

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

-

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

-

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

завантажити

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

-

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

-

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

-

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

-