Інформація про систему управління охороною праці

Запрошуємо до співпраці підприємства всіх форм власності. Надаємо безкоштовні консультації з питань охорони праці як роботодавцям, так і працівникам підприємств всіх форм власності.

Головний спеціаліст з питань охорони праці Тернопільської міської ради Деркач Олександр Іларіонович. Тел..40-41-35

Адреса: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6, каб.21, e-mail: shuttle2008@ukr.net .

***

«Положення про систему управління охороною праці в Тернопільській міській раді», затверджене розпорядженням міського голови від 18.04.2013р. №115

***

Основні нормативно – правові документи з охорони праці.

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

***

Обережно - договір підряду !