Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про реорганізацію Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області

З метою удосконалення мережі закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади, раціонального використання бюджетних коштів, створення оптимальних умов для надання якісних освітніх послуг, підвищення ефективності заходів щодо розвитку галузі освіти в громаді та максимального задоволення освітніх потреб громадян, керуючись статтями 104, 105 Цивільного кодексу України, частиною 1 статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», пунктом 30 частини першої статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Реорганізувати комунальний заклад Тернопільська вечірня школа Тернопільської міської ради Тернопільської області (ідентифікаційний код 14043964) шляхом приєднання до Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області (ідентифікаційний код 14039856).

2.Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог протягом двох місяців з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що здійснює державні повноваження в сфері державної реєстрації, повідомлення про реорганізацію Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області.

3.Визнати Тернопільську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області правонаступником усіх прав та обов’язків Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області.

4.Утворити комісію з реорганізації Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області та затвердити її склад, згідно з додатком (додається).

5.Встановити місцезнаходження комісії з реорганізації Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області за адресою: 46002, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Підгородня, 1.

6. Делегувати виконавчому комітету Тернопільської міської ради повноваження щодо затвердження передавального акту.

7.Голові комісії з реорганізації здійснити передбачені законодавством заходи, пов’язані з реорганізацією Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області а саме:

7.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо реорганізації Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області шляхом її приєднання до Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області та подати в установленому законодавством України порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідних записів.

7.2. Забезпечити у ході реорганізації дотримання прав та інтересів працівників Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області та осіб, які в ній навчаються, відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3. Забезпечити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, попередження та звільнення працівників Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області, відповідно до п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України.

7.4.Здійснити інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області.

7.5. У двомісячний термін з моменту опублікування повідомлення про реорганізацію скласти передавальний акт Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області, в якому зазначити, що Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області є правонаступником всіх прав та обов’язків Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області.

7.6. Надати передавальний акт, підписаний головою та членами комісії з реорганізації, на затвердження виконавчого комітету міської ради.

7.7. По закінченню терміну заявлення кредиторами вимог та завершенню всіх необхідних заходів щодо реорганізації комунального закладу забезпечити подання державному реєстратору документів, встановлених законодавством для проведення державної реєстрації припинення шляхом приєднання Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області до Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області.

7.8. Здійснити інші передбачені законодавством заходи, пов’язані з реорганізацією Тернопільської вечірньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області.

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань.