Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

24.05.17

350 І.Р.Токарчук

Про передачу автомобіля

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Передати безоплатно з балансу Тернопільської міської ради на баланс комунального підприємства майно згідно з додатком 1 (додається).

2.Фінансовому управлінню передати безоплатно на баланс Тернопільської міської ради майно згідно з додатком 2 (додається).

3.Зазначеним п.1,2 даного рішення особам провести документальне оформлення передачі автомобілів згідно чинного законодавства.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами Хімейчука І.С.

 

351 Т.Г.Басюрська

Про приватизацію жилих приміщень в гуртожитках

Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.ст.1, 3, 4, 5, 11 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», п.п.18, 21, 22, 23 Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №396 від 16.12.2009 року, враховуючи рекомендації міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Передати у власність ….

9.Комунальному підприємству «Міське бюро технічної інвентаризації» оформити передачу у власність громадян жилих приміщень в гуртожитках, вказаних в п.п. 1-8 та видати свідоцтва.

 

352 З.Б.Здеб

Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав

 

353 В.Й Бесага

Про розгляд звернення гр. Озяблої Є.О.

Розглянувши звернення гр. Озябли Євгенії Олександрівни, подані матеріали, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету міської ради №601 від 5 червня 2013 р. «Про затвердження Порядку перепланування, переобладнання, реконструкції житлових та нежитлових приміщень, зміни їх функціонального призначення в м. Тернополі»,виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Ввести квартиру №…

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук В.О.

 

354 В.Й Бесага

Про розгляд звернення гр. Терлюк Ю.В. гр. Терлюка В.М.

Розглянувши звернення гр. Терлюк Юлії Володимирівни, гр. Терлюка Володимира Михайловича та подані матеріали, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету міської ради №601 від 05.06. 2013р. «Про затвердження Порядку перепланування, переобладнання, реконструкції житлових та нежитлових приміщень, зміни їх функціонального призначення в м. Тернополі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Ввести …

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук В.О.

 

355 Н.П.Кучер

Про виконання бюджету міста Тернополя за перший квартал 2017 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету міста за перший квартал 2017 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.

Формування дохідної частини бюджету 2017 року відбувалось із врахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства, спрямованих на подальше зміцнення фінансового ресурсу місцевих бюджетів.

Як результат, за звітний період бюджет міста по доходах виконано на 103,9 відсотки. При уточненому плані 658479,9 тис.грн надходження склали 684488,5 тис.грн, з яких до загального фонду – 662354,4 тис.грн. та до спеціального фонду –22134,1 тис.грн.

Ріст дохідної частини бюджету міста в цілому порівняно з першим кварталом минулого року досягнуто в сумі 261957,2 тис.грн або 162,0 відсотків.

По власних доходах бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану склало 113,0 відсотків, із запланованих 223182,7 тис.грн. до міської казни мобілізовано 252186,8 тис.грн, що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 64365,4 тис.грн або на 34,3 відсотків.

В структурі дохідної частини переважали податкові надходження – 223294,2 тис.грн або 32,6 відсотки та міжбюджетні трансферти (субвенції) – 432301,7 тис.грн або 63,2 відсотки. Щодо інших складових, то питома вага неподаткових надходжень (23598,1 тис.грн) в доходах бюджету становила 3,4 відсотків, доходів від операцій з капіталом (4030,1 тис.грн) – 0,6 відсотків, цільових фондів (1264,4тис.грн) - 0,2 відсотків.

Доходи загального фонду бюджету міста при плані 643043,7 тис.грн склали 662354,4 тис.грн та виконані на 103,0 відсотки, а його власні надходження - на 110,7 відсотків, із запланованих 207746,4 тис.грн фактично надійшло 230052,7 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету міста як в цілому, так і його загального фонду зокрема (51,7 та 56,7 відсотків), традиційно займає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), поступлення по якому склали 130531,8 тис.грн. Планове завдання по цьому податку забезпечено на 106,2 відсотків, додатково одержано 7641,8 тис.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року досягнуто ріст його поступлень на 42688,9 тис.грн або на 48,6 відсотків, насамперед – внаслідок зростання з 01.01.2017р. Мінімальної зарплати до 3200 грн.

Структура загального фонду бюджету порівняно із відповідним періодом 2016-го року практично не зазнала суттєвих змін, за виключенням нових видів надходжень – частини акцизного податку з виробленого та ввезеного в Україну пального (КБК 14021900 та 14031900), які в цілому за перший квартал склали 8231,7 тис.грн.

Крім ПДФО, суттєвим дохідним джерелом бюджету міста є податок на майно, який складається з плати за землю, транспортного податку та податку на нерухомість. При плані 24704,3 тис.грн його поступлення склали 25049,9 тис.грн або 101,4 відсотків.

Так, за звітний період перевиконано план по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 117,1 тис.грн або на 3,3 відсотки, по транспортному податку на 173,8 тис.грн або в 2,2 рази, по платі за землю - на 54,6 тис.грн або на 0,3 відсотки.

Також внаслідок перевиконання плану, до загального фонду бюджету міста додатково залучено єдиного податку – 3646,7 тис.грн, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1475,1 тис.грн, частини чистого прибутку комунальних підприємств – 254,1 тис.грн, орендної плати за користування комунального майна – 283,2 тис.грн, податку на прибуток комунальних підприємств - 374,8 тис.грн, тощо.

В той же час недовиконано план по збору за паркування транспортних засобів в сумі 107,4 тис.грн, адмінштрафах та інших санкціях – 55,9 тис.грн та по інших надходженнях (КБК 21080500 та 24060300) – 211,6 тис.грн.

Вагомою складовою доходів бюджету міста є міжбюджетні трансферти. Так, у І кварталі 2017 року відповідно до доведеного плану одержано освітню субвенцію з державного бюджету – 64933,5 тис.грн, медичну субвенцію з державного бюджету – 44496,2 тис.грн, медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з ОТГ) – 375,0 тис.грн (на відшкодування медичних послуг мешканцям Байковецької ОТГ). Недоодержано 2995,6 тис.грн (або на 99,1 відсоток) субвенцій з державного бюджету на соціальне спрямування .

Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету міста склав 3,2 відсотки і надійшов в сумі 22134,1 тис.грн, що на 43,4 відсотків перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 6697,8 тис.грн коштів цільового призначення. Порівняно з попереднім роком досягнуто приріст доходів спеціального фонду на 804,8 тис.грн або на 3,8 відсотків.

По всіх складових спеціального фонду, за виключенням надходження коштів від продажу земельних ділянок, виконання плану по якому складало 84,9 відсотків, планові завдання перевиконані.

Так, перевиконання плану досягнуто по власних надходженнях бюджетних установ на 149,1 відсотків або 4485,3 тис.грн (в основному, за рахунок збільшення благодійних внесків, грантів та дарунків та інших джерел), надходженнях від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності в 2,4 рази або 545,5 тис.грн, коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в 2,9 рази або 2043,3 тис.грн, цільовому фонду соціально-економічного розвитку міста на 113,5 відсотків або 150,1 тис.грн .

Доходи бюджету розвитку міста, як інвестиційно-інноваційної складової спеціального фонду, при плані 5133,5 тис.грн мобілізовані в сумі 7173,4 тис.грн або 139,7 відсотки.

Кошти, які надійшли до міського бюджету, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 29,4 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 642279,8 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 600487,5 тис. грн і по спеціальному – 41792,3 тис. грн.

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 164080,6 тис.грн, охорони здоров’я – на 56197,5 тис.грн, культури - на 12564,2 тис.грн, соціального захисту – на 333925,2 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 24257,2тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 144667,9 тис.грн та 27301,6 тис.грн, або 22,5 та 4,3 відсотків всіх видатків бюджету.

Протягом кварталу два рази проводилися зміни до бюджету міста. В результаті чого на утримання галузей міста по загальному фонду було направлено кошти на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 13965,6 тис.грн.

- медикаменти – 76,3 тис.грн.

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 55,0тис.грн.

- капітальні видатки - 4258,7тис.грн.,

- інші видатки - 24967,4 тис.грн.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Звіт про виконання бюджету міста за перший квартал 2017 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додається).

2.Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міста Тернополя за перший квартал 2017 року на затвердження міською радою.

3.Розпорядникам коштів посилити контроль за використанням бюджетних коштів, забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати, оплату спожитих енергоносіїв та неухильне виконання п.12 рішення Тернопільської міської ради від 20.12.2016р. № 7/13/21 „Про бюджет міста Тернополя на 2017 рік”.

 

356 О.І.Соколовський

Про врегулювання окремих питань діяльності ОСББ

  Втратило чинність відповідно до рішення ВК від 22.10.2018р. №779

п.1 викладено в новій редакції відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.06.2017р. №418

Враховуючи звернення ОСББ щодо проблемних питань при передачі будинків в управління, з метою врегулювання конфліктних ситуацій, реалізації прав об’єднань на управління будинками, забезпечення належного утримання та використання спільного майна, відшкодування пільг та субсидій споживачам, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги» та «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

п.1 викладено в новій редакції відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.06.2017р. №418

1.Управлінню соціальної політики здійснювати відшкодування пільг та субсидій об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на підставі рішень комісії, створеної рішенням виконавчого комітету міської ради від 09.12.15р. №74 та протоколів зборів щодо визначення управителя (порядку управління) у разі відсутності акта прийняття-передачі будинку в управління.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В. Стемковського.

 

357 В.Л.Кібляр

Про затвердження складу комісії по визначенню та відшкодуванню збитків,заподіяних територіальній громаді внаслідок порушення земельного та податкового законодавства

Додаток викладено в новій редакції відповідно до рішення МВК від 12.06.2019 р. №  586

Керуючись ст. 141, 152, 156, 157, 207, 208, 211 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власниками землі та землекористувачам» від 19 квітня 1993 року № 284, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради від 12.12.2003р. №4/9/101 «Про утворення комісії з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді міста внаслідок порушень земельного законодавства» із змінами відповідно до рішення міської ради від 03.03.2016 р.№7/6/42 та від 04.04.2017р. №7/14/149, з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду міста, визначення і відшкодування збитків власниками землі та землекористувачами, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

Затвердити склад комісії по визначенню та відшкодуванню збитків, заподіяних територіальній громаді внаслідок порушення земельного та податкового законодавства, згідно з додатком до рішення (додається).

 

358 Б.В.Ясеновський

Про проведення фестивалю

З метою популяризації Тернополя як фестивального міста, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення громадських організацій «Тернопіль фест» та «Гільдія рестораторів Тернопільщини», рішення міської ради від 15.11.2011р. №6/5/11 «Про надання повноважень», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Погодити громадським організаціям «Тернопіль фест» та «Гільдія рестораторів Тернопільщини» проведення етно-гастрономічного фестивалю «Галицька дефіляда» 2 – 4 червня 2017 року в парку ім. Т.Г.Шевченка.

2.Учасникам фестивалю здійснювати торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами згідно дозвільних документів, що є підставою для провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності у сфері торгівлі.

3.Управлінню торгівлі, побуту та захисту прав споживачів забезпечити видачу перепусток на в’їзд на територію парку ім. Т.Г.Шевченка суб’єктам господарювання, які будуть здійснювати торгівлю.

4.Громадським організаціям «Тернопіль фест» та «Гільдія рестораторів Тернопільщини»:

- укласти з комунальним підприємством «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Тернополя» договори щодо забезпечення дотримання Правил благоустрою м. Тернополя, організацію належного санітарно-технічного утримання території проведення фестивалю та вивезення твердих побутових відходів, встановлення біо-туалетів, щодо забезпечення та розрахунку за використану електроенергію об’єктами торгівлі;

- забезпечити дотримання правил протипожежної безпеки та санітарних правил;

- визначити місце розташування оргкомітету та контролювати маркування місць локації у зоні проведення фестивалю;

- забезпечити освітлення території проведення фестивалю в темну пору доби;

- укласти угоду з Тернопільським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області щодо патрулювання місця проведення фестивалю.

5.Тернопільському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та управлінню муніципальної поліції в межах наданих повноважень забезпечити дотримання вимог чинного законодавства та рішень міської ради під час проведення фестивалю.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Є.Дідича, Л.О.Бицюру.

 

359 О.П. Похиляк

Про організацію харчування дітей в літньому оздоровчому таборі при Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про освіту", ст. 5 Закону України "Про охорону дитинства", ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши звернення Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи від 18.05.2017р. № 69, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Встановити вартість харчування однієї дитини за день відвідування літнього оздоровчого табору при Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі Тернопільської міської ради Тернопільської області до 30 грн. 80 коп. (тридцять гривень 80 коп.), в межах коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу.

2.Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють від плати за харчування дітей, що відвідують літній оздоровчий табір при Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі Тернопільської міської ради Тернопільської області та є учнями даного закладу.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л.О.Бицюру.

 

360 О.П. Похиляк

Про уповноваження керівників дошкільних навчальних закладів м. Тернополя на підписання документів фінансового характеру

З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням діяльності дошкільних навчальних закладів м. Тернополя, які знаходяться в підпорядкуванні управління освіти і науки Тернопільської міської ради, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Уповноважити керівників дошкільних навчальних закладів м. Тернополя затверджувати та підписувати передбачені законодавством документи, а саме: акти виконаних робіт, накладні, повноваження щодо затвердження та підписання яких відповідно належить до компетенції начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради в частині здійснення функцій і повноважень щодо проведення капітальних та поточних ремонтів дошкільних навчальних закладів м. Тернополя, придбання предметів і матеріалів, продуктів харчування, медикаментів.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л.О.Бицюру.

 

361 В.Й Бесага

Про встановлення меморіальної таблиці за адресою вул. М.Коперника, 1

Розглянувши звернення Тернопільського історико-меморіального музею політичних в′язнів, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про архітектурну діяльність», спільним наказом Держбуду України та Мінкультури України від 30.11.2004 р. №231/806, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Дозволити Тернопільському історико-меморіальному музею політичних в′язнів встановлення меморіальної таблиці на фасаді будівлі за адресою вул. М.Коперника, 1 поету, прозаїку, громадському діячу, почесному громадянину м. Тернополя Степану Сапеляку.

2.Зобов’язати Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в′язнів монументально-художнє вирішення меморіальної таблиці погодити в управлінні містобудування, архітектури та кадастру.

3.Управлінню культури і мистецтв внести меморіальну таблицю в реєстр обліку меморіальних таблиць.

4.Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології прийняти на утримання меморіальну таблицю.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.О.Остапчук, Л.О.Бицюру.

 

362 Т.С.Корчак

Про делегування повноважень

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки документів для участі в програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь - Україна 2014-2020, виконавчий комітет міської ради:Вирішив:

1.Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук Вікторію Олександрівну на підписання листів, довідок, договорів, що стосуються реалізації проекту «Розвиток туризму на основі унікальних водних цінностей в транскордонному регіоні» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову С.В.Надала.

 

miskrada_download
Рішення виконавчого комітету з додатками