Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 24.10.2012 року № 1740 «Про затвердження переліків документів»

Керуючись Житловим кодексом, Цивільним кодексом України, Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень…», «Положенням про гуртожитки», затвердженим Наказом Мінрегіонбуду від 27.04.2015 р. № 84, «Порядком формування фондів житла для тимчасового проживання», затвердженим Постановою КМУ від 31.03.2004 року № 422, «Переліком категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення», затвердженим Постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 р. № 37 «Про службові жилі приміщення», «Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними…», затвердженим Постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 р. № 37 «Про службові жилі приміщення», «Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 р. № 396, Постановою ради міністрів української РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 05.06.1985р. № 228 «Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 24.10.2012 року № 1740
«Про затвердження переліків документів» та викласти його в новій редакції: «Затвердити переліки документів для надання неадміністративних послуг згідно додатків №1-27(додаються)
2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу квартирного обліку та нерухомості Т.Г.Басюрську.