Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виділення коштів

 

П.1 рішення викладено в новій редакції відповідно до рішення МВК від 25.04.2018р. №342 та доповнено пунктом 2.

На підставі рішення міської ради від 15.12.2017 р. № 7/21/42 «Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

П.1 рішення викладено в новій редакції відповідно до рішення МВК від 25.04.2018р. №342

1.Дозволити управлінню у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту спрямувати кошти по КПКВК1117691«Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 230000,00 (Двісті тридцять тисяч грн. 00 коп.) на проведення спортивних та масових заходів, міжнародних та всеукраїнських турнірів, змагань, придбання інвентарю, навчально-тренувальних зборів та участі команд м. Тернополя у змаганнях регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня, а також для забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, у тому числі за кордоном, проведення екскурсій, мандрівок, походів для дітей пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Доповнено пунктом 2 відповідно до рішення МВК від 25.04.2018р. №342.

2.Дозволити управлінню у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту спрямувати кошти по КПКВК1117691 «Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 120000,00 (Сто двадцять тисяч грн. 00 коп.)для забезпечення статутної діяльності на поточні видатки комунального підприємства «Футбольний клуб «Тернопіль».

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л.О. Бицюру.