Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виконання бюджету міста Тернополя за перше півріччя 2018 року

 

Розглянувши підсумки виконання бюджету міста за перше півріччя 2018 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.

За звітний період бюджет міста по доходах виконано на 101,0 відсотки, при плані 1 307 433,9 тис.грн надходження склали 1 320 904,3 тис.грн, з яких до загального фонду – 1 280 663,3 тис.грн. та до спеціального фонду – 40 241,0 тис.грн (додаток 1).

По власних доходах бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану склало 107,7 відсотків, із запланованих 584 271,1 тис.грн мобілізовано 629293,3 тис.грн, що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 106210,4 тис.грн або на 20,3 відсотків.

В структурі дохідної частини переважали податкові надходження – 566356,8 тис.грн або 42,9 відсотки та міжбюджетні трансферти (субвенції з державного та місцевих бюджетів) – 691611,0 тис.грн або 52,4 відсотків.

Загальний фонд в дохідній частині бюджету міста становив 96,9 відсотків. При плані 1 274 416,8 тис.грн доходи загального фонду склали 1 280 663,3 тис.грн або 100,5 відсотки. Власні надходження загального фонду виконані на 106,8 відсотки, із запланованих 551557,0 тис.грн мобілізовано 589355,4 тис.грн, що перевищує відповідний показник минулого року на 107534,9 тис.грн або на 22,3 відсотків.

Порівняно із минулим звітним періодом структура загального фонду бюджету не зазнала змін.

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету міста як в цілому, так і його загального фонду зокрема (55,6 та 59,4 відсотків), займає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), фактичне надходження якого за перше півріччя 2018р. склало 350156,4 тис.грн, планове завдання забезпечено на 106,4 відсотків, додатково мобілізовано 21186,4 тис. грн. В порівнянні з першим півріччям 2017р. досягнуто ріст поступлень цього податку на 60220,3 тис.грн або на 20,8 відсотків.

Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету міста залишаються податок на майно ( плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого склали 58005,7 тис.грн або 9,8 відсотків у його власних надходженнях, також, акцизний податок (в цілому) – 59439,8 тис. грн або 10,1 відсотків, єдиний податок – 97377,2 тис.грн або 16,5 відсотки, плата за надання інших адміністративних послуг – 13737,4 тис.грн або 2,3 відсотки та ін.

По переважній більшості джерел загального фонду планові завдання перевиконані.

Так, перевиконано план по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 5666,2 тис.грн або на 59,1 відсотків, по єдиному податку на 8687,2 тис. грн або на 9,8 відсотків. Додатково до плану залучено плати за надання інших адміністративних послуг – 6837,4 тис.грн, орендної плати за користування комунальним майном – 1151,9 тис.грн, збору за місця для паркування транспортних засобів – 241,6 тис.грн, тощо.

В той же час не забезпечено виконання плану по платі за землю в сумі 1568,4 тис.грн або на 3,6 відсотки, по акцизному податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 10104,4 тис.грн, по податку на прибуток комунальних підприємств – 243,1 тис.грн, по частині чистого прибутку комунальних підприємств – 99,1 тис.грн, та ін., по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 270,4 тис.грн, по платі за розміщення тимчасово вільних коштів – 1003,5 тис.грн та ін.

Вагомою складовою доходів бюджету міста є міжбюджетні трансферти, одержані з державного та з місцевих бюджетів.

Так, за звітний період відповідно до плану одержано 264983,2 тис.грн освітньої та медичної субвенцій.

Крім того, до бюджету міста надійшли субвенції соціального спрямування на суму 426324,8 тис.грн при плані 457876,6 тис.грн, що становить 93,1 відсотки або недоодержано 31551,8 тис.грн цих коштів.

Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету міста склав 3,0 відсотки або 40241,0 тис.грн, що на 21,9 відсотків перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 7223,9 тис.грн коштів цільового призначення.

Перевиконання плану досягнуто по власних надходженнях бюджетних установ на 8,8 відсотки або 1851,9 тис.грн, коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 35,1 відсотки або 1791,7 тис.грн, цільовому фонду соціально-економічного розвитку міста на 8,5 відсотків або 164,9 тис.грн, надходженнях коштів від продажу земельних ділянок на 42,3 рази або 1396,9 тис.грн, коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – в 3,1 рази або 2128,3 тис.грн.

Доходи бюджету розвитку міста, як інвестиційно-інноваційної складової спеціального фонду, при плані 9400,0 тис.грн мобілізовані в сумі 14716,9 тис.грн або 156,6 відсотки.

Кошти, які надійшли до міського бюджету за І-ше півріччя 2018 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 51,0 відсоток та спрямувати на фінансування галузей – 1303222,8 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 1153460,1 тис. грн і по спеціальному – 149762,7 тис. грн.

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 445885,4 тис.грн, охорони здоров’я – на 139873,5 тис.грн, культури - на 18735,1 тис.грн, соціального захисту – на 442943,7 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 116254,7 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 414037,0тис.грн та 51981,1 тис.грн, або 31,8 та 4,0 відсотків всіх видатків бюджету.

Протягом І-шого півріччя 2018 року три рази проводилися зміни до бюджету міста. В результаті чого на утримання галузей міста було направлено за рахунок вільних залишків бюджетних коштів та за рахунок збільшення доходів загального фонду міського бюджету 62688,3 тис.грн. в т.ч. на :

- заробітну плату з нарахуваннями – 26081,7 тис.грн.;

- медикаменти – 89,5 тис.грн.;

- оплату стипендій учням ПТУ - 1800,0 тис.грн.

- капітальні видатки - 28194,9тис.грн.;

- інші видатки - 6522,2 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету додатково на утримання закладів освіти та охорони здоров»я, було спрямовано 26203,4 тис.грн. та 13563,5 тис.грн., із яких на оплату праці 17981,7 тис.грн. та 8100,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018р. по субвенції з державного бюджету становить 55974,6 тис.грн, з них по:

- наданню пільг та житлових субсидій населенню - 45530,0 тис.грн.;

- заробітній платі з нарахуваннями по закладах освіти та охорони здоров»я – 10444,6 тис.грн.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Звіт про виконання бюджету міста за перше півріччя 2018 року згідно з пояснювальною запискою (додається) та додатками 1-13 взяти до відома (додається).

2.Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міста Тернополя за перше півріччя 2018 року на затвердження міською радою.