Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про Програму економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік.

З метою ефективного вирішення проблем соціально-економічного розвитку та поліпшення якості життя мешканців громади, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 11 липня 2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити проект Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік , згідно з додатком (додається).
2. Управлінню економіки промисловості та праці подати проект Програми на затвердження сесії міської ради.
3. Галузевим управлінням та відділам міської ради щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним, надавати управлінню економіки промисловості та праці міської ради інформацію про хід виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.