Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.05.2016р. № 376 "Про затвердження реєстрів"

Керуючись Житловим кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень…», «Положенням про гуртожитки», затвердженим Наказом Мінрегіонбуду від 27.04.2015 р. № 84, «Порядком формування фондів житла для тимчасового проживання», затвердженим Постановою КМУ від 31.03.2004 року № 422, «Переліком категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення», затвердженим Постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 р. № 37 «Про службові жилі приміщення», «Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними…», затвердженим Постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 р. № 37 «Про службові жилі приміщення», «Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 р. № 396, Постановою ради міністрів української РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 05.06.1985р. № 228 «Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1.Внести зміни та доповнення в додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 04.05.2016р.
№376 "Про затвердження реєстрів», а саме:
виключити неадміністративні послуги:

- Н-11-04 «Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання при виконавчому
комітеті міської ради, зняття з квартирного обліку»
- Н-11.1-06 «Передача у власність громадян жилого приміщення у гуртожитку комунальної
власності міста»
- Н-11-07 «Видача ордера на жиле приміщення громадянам, які перебувають на
квартирному обліку за місцем проживання при виконавчому комітеті міської ради»
- Н-11-09 «Видача ордера на службову квартиру»
- Н-11-19 «Видача довідки про перебування (не перебування) на квартирному обліку при
виконавчому комітеті міської ради».
- Н-11-20 «Визначення кандидата на участь у програмі «Будівництва(придбання) доступного
житла у місті Тернополі на 2018-2020 роки»
- Н-11-21 «Видача довідки про перебування (не перебування) на кооперативному обліку при виконавчому комітеті міської ради»

включити неадміністративні послуги:
- Н-11-04-00 «Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання при виконавчому комітеті міської ради
- Н-11-04-01 «Взяття на квартирний облік за місцем проживання при виконавчому комітеті міської ради дітей – сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку»
- Н-11-04-02 «Взяття на квартирний облік за місцем проживання при виконавчому комітеті міської ради внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених в пунктах 11-14 частини другої статті 7, та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих, визначених абзацами четвертим - восьмим, шістнадцятим - двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
- Н-11-04-03 «Прийняття облікових справ перебування працівників на квартирному обліку за місцем роботи для зарахування на квартирний облік за місцем проживання при виконавчому комітеті»
- Н-11-04-04 «Зняття з квартирного обліку за місцем проживання при виконавчому комітеті міської ради»
- Н-11-06-01 «Погодження передачі у власність громадянам жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності міста»
- Н-11-06-02 «Передача у власність жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності міста»
- Н-11-07-01 «Видача ордера на жиле приміщення громадянам, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання при виконавчому комітеті міської ради»
- Н-11-07-02 «Видача ордера на жиле приміщення, придбане за кошти підприємства, установи, організації для забезпечення житлом працівника підприємства, установи, організації, який перебуває на квартирному обліку за місцем проживання при виконавчому комітеті міської ради»
- Н-11-09-01 «Реєстрація квартири в якості службової з видачею ордера працівнику»
- Н-11-09-02 «Реєстрація квартири в якості службової без видачі ордера працівнику»
- Н-11-09-03 « Видача ордера працівнику на службову квартиру»
- Н-11-19-01 «Видача довідки про перебування на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради»
- Н-11-19-02 «Видача довідки про не перебування на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради
- Н-11-20-01 «Визначення кандидата на участь у програмі «Будівництва(придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018-2020роки» з числа працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств міста Тернополя, з числа молодих сімей та одиноких молодих громадян до 35 років включно, інвалідів I-II групи, багатодітних сімей»
- Н-11-20-02 «Визначення кандидата на участь у програмі «Будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018-2020роки» з числа внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції, які зареєстровані управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради та мають намір оселитися у м.Тернополі»
- Н-11-20-03 «Визначення кандидата на участь у програмі «Будівництва(придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018-2020роки» з числа учасників бойових дій, які проходили військову службу в зоні АТО, або члени їх сімей, які зареєстровані на території міста Тернопіль»
- Н-11-20-04 «Визначення кандидата на участь у програмі «Будівництва(придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018-2020роки» з числа громадян України, зареєстрованих в м. Тернопіль (кандидати на участь в програмі другої черги), що отримують можливість участі в програмі в разі відсутності попиту серед кандидатів на участь в програмі першої черги»
- Н-11-21-01 «Видача довідки про перебування на кооперативному обліку при виконавчому комітеті міської ради»
- Н-11-21-02 «Видача довідки про не перебування на кооперативному обліку при виконавчому комітеті міської ради»

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-керуючого справами, уповноваженого з питань системи управління якістю І.С.Хімейчука.