Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про затвердження договорів про медичне обслуговування населення Тернопільської громади у 2019 році

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2018 р. № 2168-VIII, «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 1993 рік зі змінами та доповненнями №4, ст. 18-19 та «Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України» від 07.12.2017 р. № 2233- VIII, рішенням сесії міської ради від 08.08.2018 р. № 7/26/137 «Про затвердження дорожньої карти реорганізації галузі охорони здоров’я міста на 2018-2020р.р.» та рішенням виконавчого комітету від 29.08.2018р. № 662 «Про затвердження заходів реорганізації галузі охорони здоров’я міста», розпорядження міського голови від 29.01.2018 р. № 19 «Про Затвердження заходів щодо наповнення міського бюджету, дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році», наказ МОЗ України № 742 від 01.11.2011 року «Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення» в зв‘язку з напруженою ситуацією з фінансування закладів та значною небезпечністю кошторисними призначеннями на виплату заробітної плати працівників лікувально-профілактичних закладів, на виконання рішення наради міського голови з керівниками комунальних підприємств від 30.10. 2018 року, рішення виконавчого комітету від 05.12.2019 року № 940 «Про затвердження переліку пріоритетних завдань закладів охорони здоров’я міста на 2019 р.» та з метою побудови ефективної системи охорони здоров’я міста, виконавчий комітет Тернопільської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити договори про медичне обслуговування населення Тернопільської громади у 2019 році між відділом охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів) та закладами охорони здоров‘я міста (договори додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюру Л.О.